Καλωσήρθατε

στη διαδικτυακή εργαλειοθήκη βιώσιμης χωροθέτησης συστημάτων ΑΠΕ

Η εργαλειοθήκη βιώσιμης χωροθέτησης ΑΠΕ υποστηρίζει τη βιώσιμη αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) μικρής και μεγάλης κλίμακας, λαμβάνοντας υπόψη τη νομοθεσία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης. Μπορείτε να ενημερωθείτε για το τοπικό δυναμικό ΑΠΕ (αιολικό, ηλιακό και ξυλώδους βιομάζας/βιοαερίου), τις διαθέσιμες περιοχές χωροθέτησης και τα περιβαλλοντικά κέρδη από την αξιοποίηση των ΑΠΕ.

Μπορείτε ακόμα να αξιολογήσετε τις διαθέσιμες περιοχές χωροθέτησης, με βάση τεχνο-οικονομικά και κοινωνικό-περιβαλλοντικά κριτήρια και να βρείτε χρήσιμες συνδέσεις και το σχετικό θεσμικό πλαίσιο για τη βιώσιμη χωροθέτηση συστημάτων ΑΠΕ.

Για στατιστικούς λόγους και την αξιολόγηση της εργαλειοθήκης σημειώστε την ιδιότητα σας και το ενδιαφέρον σας για τη χρήση της εργαλειοθήκης.*

* Η παρούσα ιστοσελίδα δεν συλλέγει ούτε αποθηκεύει κανένα προσωπικό σας δεδομένο, πέρα από τις πληροφορίες που μπορεί να καταχωρίσετε στην φόρμα επικοινωνίας (δείτε τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου).